VIK_3843

Politica de mediu

Conducerea Societății „BORA CONSULT 2002” SRL își anunță decizia de a elabora, implementa și certifica pentru conducerea Hotelului „MAJESTIC” un Sistem de management de mediu în conformitate cu cerințele standardului BDS EN ISO 14001:2005, declarându-și responsabilitatea pentru menținerea sistemului de management de mediu (SME) al companiei prin aplicarea sistemului adoptat:

Declarația de management
Conducerea societății „BORA CONSULT 2002” SRL își declară angajamentul de a reduce poluarea mediului prin implementarea, susținerea unei îmbunătățiri continue a Un sistem de management de mediu pentru complexul hotelier „MAJESTIC” prin intermediul:
• înțelegerea și prezentarea temeinică a cerințelor clientului și a tuturor cerințelor legale și de reglementare, precum și respectarea exactă și precisă a acestora;
• determinarea politicii de mediu;
• stabilirea de obiective măsurabile privind mediul
• efectuarea periodică de revizuiri de către conducere;
• furnizarea de resurse umane, materiale și financiare pentru realizarea unei implementări eficace și eficiente a EMS.

Strategia noastră este:
Prin îmbunătățirea organizării costurilor, creșterea eficienței muncii și a managementului activităților de mediu, ne străduim să asigurăm un viitor pe termen lung și de succes pe piață al companiei și să ne atingem obiectivele.

Punctele noastre de vedere cu privire la mediu sunt:
• utilizarea rațională a materialelor și resurselor disponibile;
• reducerea la minimum a formării (generării) de deșeuri;
• dialog deschis cu publicul cu privire la toate aspectele legate de protecția mediului;
• politica de dezvoltare continuă ca o garanție a succesului nostru.

Politica managerilor privind managementul de mediu al „BORA CONSULT 2002” SRL se bazează pe aplicarea expertizei de vârf la nivel mondial și asigurarea armoniei între cerințele clienților și reglementările legale și interne în contextul aderării Bulgariei la UE se bazează pe:

• respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare adoptate și documentate de către organizație, precum și a celor legate de aspectele sale legate de mediu.
• aplicarea celor mai bune practici în domeniul protecției mediului.
• Implementarea monitorizării și gestionării activităților de producție cu scopul de a minimiza deșeurile generate în vederea impactului negativ al acestora asupra mediului și de a depune eforturi pentru reciclarea lor.
• dezvoltarea și implementarea de programe de investiții axate pe reducerea și prevenirea continuă a poluării.
• formarea, discutarea și schimbul de informații cu personalul pentru a crește gradul de conștientizare a impactului activităților, a competenței și a responsabilității lor față de mediu.
• stabilirea unor relații specifice, precise și clare, realizate de către manageri, specialiști și contractori.

Politica definește angajamentul pentru respectarea cerințelor de reglementare față de activitățile și aspectele de mediu.

roomsandapartments

Hotel Majestic

Camere
vezi mai multe

Hotel Majestic

Dining
vezi mai multe

Hotel Majestic

Activități
vezi mai multe

Hotel Majestic

Piscine superbe
vezi mai multe

Hotel Majestic

Wellnes
vezi mai multe

Hotel Majestic

Sports
vezi mai multe

Hotel Majestic

Zona Copii
vezi mai multe

Hotel Majestic

Evenimente
vezi mai multe

News